CV (beknopt)


dr. Fulco Jedidja Timmers, geb. 29 nov. 1977

Getrouwd met Elma Dekker, professioneel zangeres (sopraan). Vader van Marie (2011) en Fieke (2018). Wonend in Rotterdam.

Werkervaring

2021 – 2023: Programmaleider Lokaal kerk-zijn, Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

2016 – 2021: Predikant/projectleider, verbonden aan de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

2011 – 2016: Predikant, verbonden aan de Protestantse Gemeente Roosendaal (NB.).

2008 – 2011: Senior Business Consultant Healthcare, ORTEC bv.

2007 – 2008: Senior Projectmanager Healthcare, ORTEC bv.

2006 – 2007: Projectmanager/Teamleider Applicatiebeheer, ASVZ Groep.

2002 – 2006: Teamleider Applicatiebeheer, ASVZ Groep.

2001 – 2002: Applicatiebeheerder, ASVZ Groep.

1999 – 2001: Programmeur in MS Office, QS Quality Service.

Opleiding

2007 – 2022: Promotieonderzoek, met als onderwerp “Vergeving in de werken van Philo van Alexandrië”, Universiteit Leiden.

2002 – 2004: Kerkelijke Opleiding vanwege de Protestantse Kerk in Nederland, Universiteit Leiden.

2000 – 2001: Diploma Jewish Studies (MSt), Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies.

1995 – 2000: Godgeleerdheid, Universiteit Leiden.

1989 – 1995: VWO, Stedelijk Gymnasium Breda