Photo by Artem Biliaikin from Pexels

Mt. 5:27-37 – Overvloedige gerechtigheid in de praktijk (1)

Jezus werkt in Mt. 5:21-48 vijf voorbeelden uit van hoe die overvloedige gerechtigheid in de praktijk werkt. Hij spreekt daarbij steeds over thema’s die de samenhang van het menselijk samenleven fundamenteel aantasten.

Eerder ging het daarbij over hoe (1) onderlinge twist, koste wat kost je gelijk willen halen en een juridisering van de menselijke omgang een verwoestend effect heeft op het verband van groepen van mensen (van klein tot groot) (Mt. 5:21-26). Jezus stelt daar alternatieven tegenover: leef vanuit de kracht van vergeving, ga in gesprek om geschillen op te lossen, houdt de medemenselijkheid in beeld en laat het niet op het zwart-witte oordeel van de rechter aankomen. In deze preek pakken we de draad weer op van overvloedige gerechtigheid in de praktijk. Met twee onderwerpen: namelijk wat overvloedige gerechtigheid betekent in het licht van (2) het verbod op overspel? En (3) in het licht van het zweren van eden?


Photo by Artem Biliaikin from Pexels
Foto door Artem Biliaikin via Pexels