Photo by Pixabay from Pexels

Mt. 5:17-26 – Laat je gerechtigheid overstromen

Wat is nou Jezus’ oproep? Het klinkt als: je moet zoveel mogelijk regels houden, nog meer dan de Schriftgeleerden en Farizeeën. En dat waren er nogal wat … Is dat ook jouw opdracht om zoveel mogelijk regeltjes te volgen? Om zo de hemel te verdienen?

De regels en aanwijzingen van de Bijbel zullen blijken inderdaad voor álle tijden hun relevantie te hebben als wij in beweging blijven. Zoals stromend water dus. … Zorg dat je gerechtigheid blijft stromen, overstromen zelfs. Zoals een rivier die stroomt. De rivier een mooie beeld hierbij: een rivier blijft dezelfde rivier, zelfs al stroomt er steeds ander water doorheen. En soms verandert er iets in de omgeving vande rivier, en vindt het water een nieuwe weg. Tóch blijft het dezelfde rivier.


Photo by Pixabay from Pexels
Foto door Pixabay via Pexels