Photo by Rakicevic Nenad from Pexels

Mt. 5:13-16 – Grote verwachtingen

Met welke verwachtingen kijk je naar je kind of kinderen; welke verwachtingen hebben je ouders van jou (gehad)? Met welke verwachting kijkt Jezus naar zijn leerlingen?


Dat is wat Jezus doet, wat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: jullie zijn het zout, jullie zijn het licht. Dat hoef je niet eerst te bewijzen, je bént het al. Je hoeft het niet eerst te worden. Jezus legt geen lat voor zijn leerlingen neer, spreekt geen verwachting uit waaraan ze eerst moeten voldoen. Je bent het al, zegt Hij, leef het gewoon maar uit. Jezus formuleert hier geen eis in de sfeer van “laat het eerst maar eens zien”. Jezus zegt het omgekeerde: het ís er al; het ís al te zien. Het enige risico is dat anderen, of jijzelf, het willen verstoppen.


Photo by Rakicevic Nenad from Pexels
Foto door Rakicevic Nenad via Pexels